Samen naar de beste zorg in Barneveld

  • Persoonsgerichte, toegankelijke, inclusieve zorg
  • Verbinding
  • Versterking eerstelijnszorg

Zo werken we aan een toekomstbestendige eerstelijnszorg die midden in de samenleving staat, waar zorgverleners met plezier werken en waar juist de mensen in de
meest kwetsbare situatie de beste toegang tot zorg en ondersteuning kunnen vinden.

Projecten

Ouderenzorg

Ook in Barneveld blijven steeds meer ouderen thuis wonen. Er is dus veel aandacht nodig voor deze grote populatie. We werken aan pro-actieve zorgplanning, vroegsignalering en meer.

Mentale gezondheid

Gezamenlijk versterken we de zorg voor mensen met zorgen over hun mentale gezondheid door kortere lijnen, een andere kijk op zorg en heldere afspraken.

Preventie

Medicamenteuze preventie verschuift naar de achtergrond en er ontstaat ruimte voor een breder beeld op de zorgvraag.

Chronische aandoeningen

Steeds meer mensen hebben meer dan één chronische ziekte. Het is van belang deze ziekten zo veel mogelijk te voorkomen. Dat levert een betere kwaliteit van leven op en voorkomt onnodige zorg.

Digitale netwerksamenwerking

De wereld van vandaag is steeds meer digitaal: E-Health applicaties worden steeds vaker ingezet, informatie kan steeds makkelijker en effectiever gedeeld worden en het creëren van een overzichtelijke, digitale sociale kaart komt steeds dichterbij.

Regio- en wijkontwikkeling

Dus hier kan een korte introductie komen over het thema ouderenzorg